NKRI Harga Mati Ijtihad Ulama Nusantara

26 Maret 2016

NKRI Harga Mati Ijtihad Ulama Nusantara

Abdullah Vs Abdullah

Nemen dukone Rasulullah saw., karo Abdullah bin Ubay bin
Salul.. kok ora ki pie?? wes sering gawe fitnah, hadisul ifki jeh
dadi provokator..

Muleh songko perang Bani Mustholiq, Bin Ubay malah
ngomong: Tsaawaruuna, Muhammad sakbalane arep njajah
kito.. wallahi layukhrijannal a'azzu minhal adzal.. delok ngkas,
balane Muhammad dikalahno awak ndewe...

Ra betah, kuping kerih, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin
Salul, anake dewe ... matur neng Nabi saw: ya rasul, ora ono
penduduk Madinah seng luweh nemen hurmat wong tuane
ketimbang kulo.. nyoto bapake misuhi Rasulullah kok ndekne
meneng wae.. mpun, daripada bapak dipateni wong terus aku
dendam lan mateni wong Islam demi bapak seng kafir,
mending kulo dewe seng mbektakno sirahe dateng
panjenengan...

Faqolal habib: bal nataroffaqu bihi wa nuhsinuhu.. ora iso,
tetep kue dadi anak kudu hurmat.. mbarno sak matine...
Maknane, kadang ono wong kafir, nyoto2 misuhi islam..
nanging demi stabilitas negara, keutuhan NKRI, malah
dimbarake karo ulama...

opo ulama do wedi? opo ulama ora seneng syariat islam
tegak? kok muk arani ra seneng ki pie? opo nek wes timor
leste medot songko indonesia berarti gampang dakwahi? lak
malah kangelan... ono critane timor leste nekakno ustaz
ceramah? tetep bedo karo mbatam seng jek dadi bagian
Indonesia... ora iso, NKRI harga mati... iku ijtihade ulama
nusantara...
NKRI Harga Mati Ijtihad Ulama Nusantara

0 comments:

Posting Komentar test