Mengapa Imam Laits bin Said Alim Tapi Tidak Jadi Mujtahid

26 Maret 2016

Mengapa Imam Laits bin Said Alim Tapi Tidak Jadi Mujtahid

Imam Laits bin Said iku alime nemen..
saking alime, asy syafii ngakoni..
tapi gene gak dadi mujtahid mutlak?

Iki jenenge mujtahid iku fadhal pengeran..
Imam Laits pinter, alim nanging ora nduwe santri seng
nyebarke ilmune..

maknane.. gunane santri mergo ngangkat ngelmune guru..
Mulo amal jariyahe wong tuo iku nak nduwe anak seng yad'u bil khair..
lha nek guru, berarti nduwe murid seng balligh anni walau ayatan...

Nek Nabi Ibrahim iku barokah mergo lewat putrane Ishaq
nduwe putro Ya'qub nduwe putro Yusuf..
Mulane diarani al karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim..
nanging nek nabi Musa iku barokahe lewat guru sangking nabi
hidhir maring nabi musa marang nabi Yusya' bin Nun..

Sepiro barokah ono? sepiro rohmah ono.. sepiro rohmah ono,
yoiku sepiro gelem atainahu rohmatan min 'indina wa ataina
mil ladunna 'ilma...

Allah ya kariim..
Mengapa Imam Laits bin Said Alim Tapi Tidak Jadi Mujtahid

0 comments:

Posting Komentar test