Enaknya Jadi Seorang Petani

26 Maret 2016

Enaknya Jadi Seorang Petani

Nyorone Petani
Petani iku penak.. lha yo.. ora udu
opo2.. tinggal nyublekne.. ora usah
mumet ngokehne tawakkal atine
ayem.. ngenteni 4 wulan wes
leyeh2.. iku mbiyen..
Wiji siji dijanji Pengeran metu
gagange pitu.. saben gagang siji
metu satus wiji anake.. dadine
jumlahe pitung atus hasil songko
wiji siji.. iku mbiyen..
Mbanyoni wes ono banyu.. lemah
subure ngepol.. saking makmure..
ora perlu petani kok mranto neng
Hongkong Korea Abu Dabi lan
liyane.. cukup leha2 karo anak
putu.. iku mbiyen..
Saiki wes robah.. Antara modal karo
pemasukan wes ora imbang..
Saiki robah.. Petani wes ora iso fi
kulli sumbulatin miatu habbah..
Saiki robah.. Wong tani akeh seng
sirikan.. dienakno mranto neng Luar
Negeri..
Sakiki yo robah.. tuku pupuk karo
racune wes saingan regane karo
hasil panene.. akeh seng crito nak
petani tambah okeh utange..
tambah mlarat nak diterusne..
Saiki robah.. abooott nemen nak
petani zakate 10% sementara
dagang seng untunge akeh gur zakat
2,5 %... nak ra diweni iman kuat
kudu ngamuk2 temenan karo wong
fekir..
Mulo mbalek maneh kudu nduwe
ilmu seng akeh..
Ono ulama seng dhawuh: pupuk sak
wadio balane (dhuet ngompres,
panen, matun, ngumpo) iku
ngurangi lan motong zakat.. iki qoul
dhoif nemen.. ojo muk tut nek
urung kepepet polll ...
Ono seng dhawuh: ora iso ngurangi
babar blas.. kudu ditokne songko
dhuite dhewe.. salahe ndekne ora
iso ngrumat bumi seng apik.. coro
mu'ine: wa muknatul hashodi wad
dabasi alal maliki.... iki pendapat
seng kuat.. tur seng melu yo kudune
wong kuat..
Ono seng dhawuh.. melu Jeng Nabi
saw. ae seng dhawuhan: da'u ar
rubu' awis sulus.. keno dipotong
tapi sepertelon ae.. ibarat hasil
panen 9 jt yo motonge kanggo
pupuk 3 jt.. seng 6 jt dizakati.. iki
pendapat seng tengah2.. iki
mazhabe Ibnul Arobi (dudu Ibnu
Arobi).. Dhoif neng ora nemen..
Jebul kok yo longgar.. mulane petani
tetep semangat.. ora usah meri kado
seng dagang.. nak wong Islam seng
ora ono tani.. beras impor kabeh..
mengko lek nasibe podo obat2an
seng jare urung jelas halale..
Nabi yo tani kok.. lha kuwi tanah
Khaibar dikon nggarap wong..
Garapan musaqah... Rasulullah saw.
yo tani kok.. mulane diarani "fallah"
petani kuwi.. sebab mestine ndekne
untung..
Allahumma barik fi fallahina kai
yakunu aflaha..
Enaknya Jadi Seorang Petani

0 comments:

Posting Komentar test